date_rangeآرشیو:  آذر, ۱۳۹۶


درباره گرجستان چه چیزهایی را می دانید؟close

درباره گرجستان چه می دانید؟   کشور گرجستان در شمال غرب کشور ما ایران قرار گرفته است و همسایگانی مثل ترکیه ،ارمنستان ،آذربایجان و روسیه دارد. درباره گرجستانا این مهم است که کشوری کوچک اما سرزمینی به مانند بهشت است…