date_rangeآرشیو:  آذر, ۱۳۹۶


شاید هرکز نتوانید فراموش کنید!!کریسمس در ارمنستان راclose

کریسمس در ارمنستان شب کریسمس در ارمنستان شبی است که همه مسیحیان روحشان سرشار از نشاط شعف و مهربانی می شود، به یکدیگر عشق می ورزند و هدیه های زیبا می دهند . مسیحیان در این شب با کودکان حتی…