جمعه ۱۴ بهمن ۰۱

کلمات مشترک بین ترکی استانبولی و زبان انگلیسی

بهترین سایت آموزش زبان ترکی به زبانی ساده و به شیوه زبان مادری

کلمات مشترک بین ترکی استانبولی و زبان انگلیسی

۸ بازديد


در تمام زبان های دنیا کلماتی وجود دارند که از زبان های دیگر وارد شده اند، در زبان ترکی استانبولی نیز واژه های متفاوتی از زبان های فارسی، عربی، فرانسه، انگلیسی و آلمانی وارد شده.

۰ ۰