پنجشنبه ۱۳ بهمن ۰۱

ادامه تحصیل در ترکیه

بهترین سایت آموزش زبان ترکی به زبانی ساده و به شیوه زبان مادری

چند وقته می توانیم زبان ترکی استانبولی بیاموزیم؟

۷ بازديد

مدت زمان لازم برای یادگیری زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی به عنوان یکی از زبان های مهم در خاورمیانه و منطقه غرب آسیا شناخته می شود. از این رو به دلیل موقعیت کشور ترکیه و روابط این کشور با کشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین وضعیت اقتصادی و سیاسی و تجاری این کشور به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی و توریستی باعث شده تا این زبان بیش از پیش مورد توجه برای آموزش قرار گرفته تا بتوان روابط بهتری را با کشور ترکیه برقرار کرد. از این رو فارسی زبانان به دلیل تاریخچه مشترک و وجود ریشه ها و کلمات گوناگون در زبان فارسی از زبان ترکی و بلعکس به یادگیری این زبان بسیار علاقه مند و مشتاق می باشند و این زبان را در اولویت های خود برای یادگیری قرار داده تا بتوانند از فرصت های مختلف که در کشور ترکیه وجود دارد نهایت استفاده را نمایند.

۰ ۰