جمعه ۰۶ خرداد ۰۱

دیکشنری آفلاین

بهترین سایت آموزش زبان ترکی به زبانی ساده و به شیوه زبان مادری